ALLCHEM

GLISS F

Technische specificaties
verlaagde wrijving = verhoogde snelheid

 
EXPORT
IMPORT
HOME
Bestelbon
PRIJSVRAAG
E-mail

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

 

Gliss F      is een glijmiddel op basis van glycol dat geen toxische stoffen bevat.
              Het is specifiek geschikt voor het snel inbrengen van glasvezelkabels in de geleidingsbuizen.
Gliss F      lost elk wrijvingsprobleem op dat ontstaat bij het inbrengen van kabel in leidingen uit cement LPDE en HDPE onder het wegdek
Gliss F      blijft perfekt vastzitten op het oppervlak van de kabels.
Gliss F      vermindert de installatiewrijving met 70%
Gliss F      vermindert enorm de trekkracht zodat arbeidstijd wordt uitgespaard; bovendien   wordt de door het trekken ontstaneschade vermeden
Gliss F      biedt op lange termijn een constant glij-effect , dat voordeel komt vooral tot  uiting bij het leggen van kabels die door hun lichtheid en gevoeligheid gemakkelijk kunnen worden  beschadigd bij het trekken.  

Gliss F     bewaart zijn glij-effekt, ook wanneer het met water in aanraking komt .
Gliss F     is vuurbestendig, ook als het gebruikt wordt op plaatsen waar vuurgevaar bestaat.
Gliss F     beschermt de kabelommanteling tegen veroudering.
Gliss F     is totaal onschadelijk voor de huid en de kledij.

Bij het inblazen van de glasvezelkabel wordt de benodigde trekkracht gelimiteerd en de buislengte welke in één trek geplaatst wordt, geoptimaliseerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

De moderne inblaastoestellen beschikken over ingebouwde doseurs, hier wordt bij het inblazen van de glasvezelkabel "GLISS F" rechtstreeks in de geleidingsbuis met een sponssluiting over het kabeloppervlak verdeeld.

Het verbruik van GLISS F BIJ DEZE TOEPASSING IS HEEL ECONOMISCH.
Voor kabels van ca 12 mm doormeter wordt een verbruik van 1 liter per 2 km voorop gesteld..

Bij de kabelinvoer met treksystemen dienen grotere hoeveelheden kabelglijmiddel rechtstreeks in de gainebuis gebracht te worden.
Het glijmiddelverbruik is dan afhankelijk van het type gainebuis en zijn diameter.

Hoe groter de leiding en hoe meer bochten in het trracé, hoe meer Gliss F er zal nodig zijn.
GLISS F WORDT VOORAL GEBRUIKT OM DE TREKSPANNING TE VERMINDEREN.

 

De eigenschap van Gliss F om lang vloeibaar te blijven , zelfs bij hoge temperaturen ,is heel belangrijk voor een smeermiddel dat dikwijls
op kabels wordt gelaten in afwachting dat ze gelegd wiorden of ook in een lege buis.
Bijzondere eigenschappen
Consistentie :             stroperig
Gebruikstemperatuur :  van -7°C tot +/-65 °C
Ontvlambaarheid:        niet ontvlambaar
Droog residu :             4,3-5%
Oplosmiddel:               Water
PH :                          8,5-9
Verenigbaarheid :        Heeft geen schadelijk effect op kabels, in buizen of ommantelingenuit polypropyleen,
                                PVC,  LDPE,  POLYURETAAN, gom uit NR,   SBR, EPDM,  etc.
Toxiciteit :                 geen gevaar voor de gezondheid; bij contact met de ogen, ze  wassen met veel water.

Reinigen :                  het product kan met behulp van water van handen,,kleren,werktuigen etc. worden verwijderd.
Gliss F :                    verontreinigt het milieu niet en kan in de afvoer worden afgebroken.
Gliss F :                    is voor 95 % biologisch afbreekbaar
De opgegeven gegevens zijn het resultaat van laboratoriumtesten en de ervaring van de gebruikers van het product.
De PVBA    C.D.I. KAN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR AANGERICHTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT
UIT EEN VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
Gliss F IS EEN WETTELIJK GEDEPONEERD MERK WAARVAN ALLE RECHEN ZIJN VOORBEHOUDEN.