Aansluitingskit met hars voor electrische kabel
Kit de raccord pour câble
électrique à base de résine
Kit to joint the electrical
cable with resin

 

 

 

Rechte aansluiting voor elektrische laagspanningskabels

 

Montageïnstructies. De kit is geschikt voor het verbinden van eenpolige of meerpolige elektrische kabels, zoals aangegeven in de volgende tabel.

 

 

Code

 

Type

 

Diameter max. (mm)

 

Maximumdoorsnede

 

 

SN000200001

SN000200002

 

 

BT1

BT2

 

 

22

37

 

 

1x95 / 4x16

1x300 / 3x50+25

 

 

 

1)    Verbind de elektrische kabels door gebruik te maken van de geschikte isolator.

 

 

 

 

 

2)    Dicht de zone waar het rubber van de kabel is afgesneden door middel van het rubber dat in de kit is meegeleverd.

 

 

 

3)    Breng de kruisvormige scheider aan tussen de connector en bind de connector samen met behulp van de kleefband. Snij de uiteinden van de mof, naargelang de exacte diameter van de kabel. Breng de mof aan en sluit het deksel. Bij het sluiten van het deksel moet u dit horen vastklikken.

 

4)    Sluit op voorhand het ene uiteinde van de mof af met rubber en het andere met de kleefband.

 

Kleefband                                                            Rubber

 

5)    Verwijder het rubbertje in het midden van het zakje hars, zodat de componenten van de hars kunnen mengen. Meng en bewerk het plastic zakje hars gedurdende minstens 5 minuten. Zo bekomt u een betere mengeling van de componenten van de hars.

 

 

 

Rubbertje van het zakje hars

 

6)    Snij een stukje van het plastic zakje en vul de mof zeer snel met hars. De mof moet helemaal gevuld zijn. Gebruik een plastic stop om de opening te dichten. Nadat de hars is uitgehard (na ongeveer 24 uur), kunt u met de aansluiting werken.

 

 

 

 

 

                                                                                  Plastic stop


Aansluiting met hoek voor elektrische laagspanningskabels

 

Montageïnstructies. De kit is geschikt voor het verbinden van eenpolige of meerpolige elektrische kabels, zoals aangegeven in de volgende tabel.

 

 

Code

 

Type

 

Diameter max. (mm)

 

Maximumdoorsnede

 

SN000200003

 

 

BTD1

 

 

22

 

 

1x70 / 2x25 / 3x10 / 4x6

 

 

 

1)    Verbind de elektrische kabels door gebruik te maken van de geschikte isolator. Met betrekking tot meerpolige kabels, moet u minstens 4 mm isolator overhouden ter hoogte van de aansluiting.

 

 

 

                                                           Max. 120 mm

 

 

                                                           Min. 4 mm

2)    Snij de uiteinden van de mof, naargelang de exacte diameter van de kabel. Breng de mof aan en sluit het deksel. Bij het sluiten van het deksel moet u dit horen vastklikken.

 

 

 

3)    Sluit op voorhand het ene uiteinde van de mof af met rubber en het andere met de kleefband.

 

 

 

 

  Rubber   
Kleefband

                                                                            

 

4)    Verwijder het rubbertje in het midden van het zakje hars, zodat de componenten van de hars kunnen mengen. Meng en bewerk het plastic zakje hars gedurende minstens 5 minuten. Zo bekomt u een betere mengeling van de componenten van de hars.

 

 

Rubbertje van het zakje hars

 

 

  

5)    Snij een stukje van het plastic zakje en vul de mof zeer snel met hars. De mof moet helemaal gevuld zijn. Gebruik een plastic stop om de opening te dichten. Nadat de hars is uitgehard (na ongeveer 24 uur), kunt u met de aansluiting werken.

 

 

 


 

KLAARMAKEN VAN DE HARS

 

1) Verwijder de rubberdraad. Verwijder de metalen klem die de twee delen van het zakje van elkaar scheidt.

 

2) Kneed het zakje tot wanneer de kleur van de mengeling uniform is (minstens 5 minuten).

 

3) Snij een hoek van het zakje en giet de hars in de vorm.

 

 

Opmerking :

Wanneer de temperatuur minder dan +10°C bedraagt, blijven mengen tot de temperatuur van de hars begint te stijgen. Hierdoor vermindert de viscositeit van de hars en zal u de hars gemakkelijker kunnen uitgieten.

 

 

 

TWEE-COMPONENTEN HARS

 

R_ Hars                     Bevat reactieproduct bisfenol-A- met epichloorhydrine

                                  (epoxyhars mg 700)

I_ harder                    bevat aminoethylpiperazine

(R)R21/R22               Schadelijk bij contact met de huid en bij opname door de mond

(l)R34                        Veroorzaakt brandwonden

(R)R36/R38               Irriterend voor de ogen en de huid

(R+I)R43                   Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

®R51/R53                 Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

(R+I)S26/S28            Bij contact met de huid of ogen, onmiddellijk en overvloedig uitwassen

met water en een dokter raadplegen

(R+I)S36/S37/S39     Draag geschikte beschermende kledij en handschoenen. Bescherm

het gezicht en de ogen.

(l)S45                         In geval van een ongeval of misselijkheid, een dokter raadplegen

®S61                         Voorkom lozing in het milieu.

 


Rechte aansluiting en aansluiting met hoek voor elektrische laagspanningskabels

 

Technische fiche

 

De kit is geschikt voor het verbinden van eenpolige of meerpolige elektrische kabels, zoals aangegeven in de volgende tabel.

 

 

Code

 

Type

 

Diameter max. (mm)

 

Kabeldoorsnede

 

 

SN000200001

SN000200002

 

 

BT1(s)

BT2(s)

 

 

22

37

 

 

1x95 / 4x16

1x300 / 3x50+25

 

 

 

Code

 

Type

 

Diameter max. (mm)

 

Maximumdoorsnede

 

 

SN000200003

 

 

BTD1(s)

 

 

22

 

 

1x70 / 2x25 / 3x10 / 4x6

 

 

 

OPMERKING : (s) = in geval van systeemkabel

 

 

Verbinding van rechte kabels BT1 en BT2 voor geëxtrudeerde kabels F(R)G7OR0.6/1kV en kabels G7, al dan niet systeemkabels.

Eenvoudige installatie.

 

De kit bestaat uit :

Mof bestaande uit twee plastic deksels.

Isolatie : twee-componenten epoxyhars.

 

Verbinding van uiteenlopende kabels BTD1 voor geëxtrudeerde kabels F(R)G7OR0.6/1kV.

Eenvoudige installatie.

 

De kit bestaat uit :

Mof bestaande uit twee plastic deksels met een hoek van 30°.

Isolatie : twee-componenten epoxyhars.

 

 

De kit is geschikt voor het installeren van kabels in :

Een kleine put

Ingekapselde leidingen

Een ondergrondse installatie

opvullen van behuizingen en leidingen

 

Goedkeuringen en certificaten :

CEI 20-33

CEI 20-63 (HD 623)

CEI 64-08 klasse 2

IEC 529 - beschermingsklasse IP68

 

BT1(s)

BT2 (s)

BTD1 (s)