Allchem ; De goedkoopste zoutleverancier - beste service - enkel degelijke kwaliteit

Strooizout - sel de déneigement

PRIJSLIJST : ZOUTPRODUCTEN - STROOIZOUT - AFGEHAALD   DEPOT TE GENT ( click)
PRIJSLIJST :
ZOUTPRODUCTEN - GELEVERD - STROOIZOUT (zonder bijkomende kosten) (click)
Bestelbon ( click)                                       Prijsaanvraag (click)

OFFRE DE PRIX Franco livraison SEL ADOUCISSEMENT D'EAU - sel de déneigement ( frais de transport y compris) click
bon de commande (click)                            Demande de prix (click)
OFFRE DE PRIX à l'enlèvement - sel adoucissemnt d'eau - sel de déneigement click
ZOUT VOOR WATERONTHARDING   - ONDERHOUD

Er zijn zoutproducten die een klare –zuivere pekel verschaffen zonder bezinksel noch onderhoud
Er zijn zoutproducten die een troebele pekel verschaffen met bezinksel met onderhoud ( reinigen pekelbak)
Er zijn zoutkristallen – ( korrels ) die oplossen (smelten )als sneeuw voor de zon ( groot verbruik )
Er zijn hard geperste ronde zouttabletten ( 15/25 ) met de hoogste zuiverheidsgraad met weinig
zoutstof (laag verbruik ) geen bezinksel - glasheldere pekel - geen onderhoud klick

Eenvoudige proef
. Schep een glas pekel uit uw pekelvat en houd het tegen het licht. Deze pekel moet glashelder
zijn en niet troebel .


Zoutlevering en onderhoud zijn twee verschillende diensten.

I N UW VOORDEEL : STEEDS GESCHEIDEN CONTRACTEN ZOUTLEVERING - ONDERHOUD

 Een onderhoud dat zich meestal beperkt tot het vullen van de pekelpak en +/- 10 minuten duurt ;
is GEEN ONDERHOUD .
Zo'n duur onderhoud gaat meetal gepaard met gratis zoutlevering ??? of omgekeerd gratis onderhoud
met duur zout.

GRATIS GAAT DE ZON OP.....
Bij een degelijk onderhoud dienen onderstaande punten zeker in acht genomen worden.

Dit kan niet op+/- 10 minuten en wegwezen .....

1. Uiteenname, nazicht en reinigen van de verzachter,      pompafsluiter en zijn onderdelen
     en de kleppen .
2. Nazicht van de automatische cyclusregelaar.
3. Uiteenname en reinigen van het automatisch toestel dat de pekel vervaardigt en verdeelt.
4. Reinigen van de zoutbak indien nodig en toevoegen van het zout van de klant.
5. Nazicht van de staat van de harsen.
6. Nazicht van de verschillende regeneratie fasen enz....
7. Bij iedere tankbeurt ( zoutlevering) GEEN ONDERHOUD van de wagen
     (waterontharder) nodig.
Nieuwe trend : samenaankoop mogelijk : levering op één leveringsadres.
 
Zouttablettan voor waterontharding
Voedingszout -jodiumzout-nitriet pekelzout
Zeezout " La Baleine "
Zwembadzout : Marina Plus - Neptune
Calcium Chloride vocht....

 SEL POUR ADOUCISSEURS D'EAU

Il y a du sel qui produit une saumure claire et pure sans dépôts, ni entretien.
Il y a du sel qui produit une saumure trouble avec un dépôt et la nécessité d’un entretien (nettoyage)
Il y a des produits à base de sel (granulés) qui se dissolvent (fondent) comme neige au soleil avec
des dépôts (grande consommation) .
Il y a des tablettes de sel rondes (15/25) durement compressées présentant le degré de pureté
le plus élevé et générant peu de poussière de sel (faible consommation) .
Un test simple :
1. Prenez un verre d’eau pure rempli à ¼ de tablettes de sel et un verre d’eau pure rempli
à ¼ de granulés et comparez.
2. Puisez un verre de saumure dans votre cuve de saumurage et maintenez-le contre la lumière.
Cette saumure doit être cristalline et pas trouble
3. Livraison de sel et entretien de l’installation deux choses différentes
4. Chaque “ faire le plein “ necessite pas un cher entretien de la voiture